Matematické modelování svalových tkání

  • Číslo projektu: 106/98/P218
  • Řešení: 1998 - 2000
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen na zpracování metodiky matematického a počítačového modelování chování hladké svalové tkáně při respektování určité úrovně jejich funkčních vlastností. Svou náplní a očekávanými výstupy bezprostředně navazuje na nosný grantový projekt.Konečným výsledkem navrhovaného projektu by měl být matematický popis svalového kontinua, který bude použit pro modelování tkáně močového měchýře, avšak jeho použitelnost je mnohem širší. Na této úrovni makropohledu je sval považován za nestlačitelný neizotropní a homogenní kompozit, jeho vláknitá struktura zohledňuje vlastnosti elastinových a kolagenních vláken a aktivních svalových buněk. Konstitutivní vztahy kontinuálního modelu budou odvozeny homogenizací modelu mikrostruktury s uvažováním topologieuspořádání jednotlivých typů pojivových vláken a kontraktilních prvků (svalových buněk). Od mechanismu kontrakce aktivovaných myofilamentů je takto možné vyvodit důsledek pro makroskopické deformace svalového kontinua.

Pracovníci na projektu