Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM

  • Číslo projektu: TH03020355
  • Řešení: 2018 - 2020
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: Richard Pavlica
  • Příjemce: 5M, s.r.o.

Anotace

Předmětem projektu je izolační kompozitní konstrukce, která bude sloužit jako náhrada ocelové konzole a zároveň izolátoru v sítích VN. Řešení předpokládá využití kompozitního polymerního jádra se skleněnými vlákny, na němž budou vhodnou technologií napojeny prvky zajišťující dostatečnou elektroizolační vzdálenost a upínací prvky pro vodiče. Další přidanou hodnotou předkládaného řešení, mimo spojení funkcí několika stávajících komponent do jednoho prvku, je úspora nákladů, korozní odolnost, nižší hmotnost a lepší mechanické vlastnosti systému.

Pracovníci na projektu