Centrum výzkumu a experimnetálního vývoje spolehlivé energetiky

  • Číslo projektu: TE01020068
  • Řešení: 2012 - 2019
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: doc. Dr. Ing. Pavel Polach
  • Příjemce: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Anotace

Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.

Pracovníci na projektu