Biomechanika horních cest močových a jejich vazba na dolní část močového traktu

  • Číslo projektu: GA106/04/0201
  • Řešení: 2004 - 2006
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem projektu je vyvinout experimentem podpořené a počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu, popř. syntézu, vlastností tkání a orgánů horních cest močových se zaměřením na anatomické a funkční změny, které mohou vést vážným poruchám funkce horních močových cest. Nezbytným předpokladem řešení je určení přesnějších konstitutivních vztahů těchto tkání a orgánů (hladké svalstvo, pojiva, epitely) z makro i mikropohledu na základě znalosti jejich mikrostruktury. Matematick modelování vybraných orgánů horních cest močových, jejich vzájemné interakce a jejich vazby na dolní část močového traktu. Komplexní počítačově orientované modelování celého močového ústrojí při různých podmínkách (fyziologické a patologické) jeho činnosti. Počítačová simulace činnosti orgánů horních cest močových a způsoby jejich ovlivňování při anatomických a funkčních změnách. Vývoj nových speciálních vyšetřovacích a experimentálních metod se zaměřením na horní cesty močové, histologická a morfologická podpora biomechaniky a modelování tkání a orgánů kompletního močového traktu. Vývoj speciální počítačové podpory a její verifikace experimentem pro vlastní využití v klinické praxi.

Pracovníci na projektu