Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách

  • Číslo projektu: 17-01618S
  • Řešení: 2017 - 2019
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
  • Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Anotace

Projekt se bude zabývat šířením akustických vln v kapalinách vyplňujících periodické elastické struktury s charakteristickými rozměry v řádech mikrometrů. Budou experimentálně zkoumány interakce mezi šířícími se vlnami a různými geometriemi periodických struktur, frekvenční efekty (zakázaná pásma) a jevy fokusace akustické energie. Experimentální pozorování budou analyzována prostředky matematického modelování, konkrétně metodami víceškálové homogenizace. Získané poznatky budou sloužit pro návrhy nových mikro-architektur cílených pro nové potenciální akustické aplikace (senzory, čočky pro akustickou mikroskopii, apod.), jejichž koncepty budou experimentálně ověřeny.

Pracovníci na projektu