Projekty řešené v roce 2022

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

  • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280
  • Doba řešení: 2018 - 2022
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem výzkumného projektu je vytvoření metodik a algoritmů pro další zpřesnění matematického a experimentálního modelování vybraných typů tkání a biologických tekutin. Projekt zahrnuje...

Detail projektu

VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (InteCom)

  • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
  • Doba řešení: 2018 - 2022
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt InteCom je zaměřen na výzkumu, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP I – „Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl“...

Detail projektu

Další projekty, na kterých spolupracujeme:

LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

  • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008389
  • Doba řešení: 2018 - 2022
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt LoStr je zaměřen na zintenzivnění spolupráce formou výzkumu, vývoje a laboratorního ověření metod a nástrojů pro zvýšení účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů, především parních...

Detail projektu