Tematické okruhy k SZZ – obor Výpočty a design

Předmět: Mechanika poddajných těles

 1. Prostorová napjatost, hlavní roviny, hlavní napětí
 2. Matematický model pružného tělesa.
 3. Přibližná metoda řešení úloh pružnosti   –     metoda konečných prvků.
 4. Přibližná metoda řešení úloh pružnosti   –    metoda hraničních prvků.
 5. Klasická laminátová teorie – konstitutivní vztahy pro tenkou a tlustou desku.
 6. Kritéria porušení kompozitů.
 7. Pruty a nosníky obdélníkového průřezu vyrobené z kompozitních materiálů, konstitutivní vztahy.
 8. Únava materiálu, Wöhlerova křivka, mez únavy, Haighův a Smithův diagram.
 9. Výpočet na trvalou pevnost.
 10. Výpočet na časovou pevnost.

Předmět: Mechanika tuhých těles

 1. Dynamika soustav těles (metoda uvolňování, metoda redukce hmot, Lagrangeovy rovnice)
 2. Kmitání soustav těles s jedním stupněm volnosti (matematický model, volné a vynucené kmitání).
 3. Maticový tvar matematického modelu lineární diskrétní kmitavé soustavy.
 4. Vlastní frekvence, vlastní vektory, spektrální a modální matice.
 5. Modální metoda vyšetřování kmitání netlumených soustav a soustav s proporcionálním tlumením.
 6. Ustálené harmonicky buzené kmity lineárních diskrétních soustav.
 7. Kmitání Lavalova rotoru (kritické otáčky, amplitudová charakteristika).
 8. Pružné ukládání strojů.
 9. Torzní kmity hřídelů a hřídelových soustav aplikací MKP.
 10. Ohybové kmity nosníků aplikací MKP.

Předmět: Konstrukční projekt

 1. Základní pojmy EDS: Teorie vlastností technických systémů, metodické konstruování.
 2. Pohony technických systémů: Funkce, technické principy, parametry pohonných systémů strojů, hnací členy.
 3. Mechanismy pohonných systémů: Funkce, technické principy a vlastnosti typů mechanismů.
 4. Převodové mechanismy - Funkce, typy převodů.
 5. Převodové mechanismy 2: Konstrukce a komponenty převodovek s ozubenými koly.
 6. Posuvové mechanismy: Typy mechanismů, jejich vlastnosti, návrhové výpočty.
 7. Rámy strojů: Funkce, požadavky, tvary a materiály užívané v konstrukci rámů.
 8. Pohyblivá spojení v rovině – vedení:  Funkce, používané typy, vlastnosti, návrhové výpočty.
 9. Pohyblivá spojení  - uložení: Funkce, používané typy, vlastnosti, návrhové výpočty.
 10. Pevná spojení:  Funkce, používané typy, vlastnosti, návrhové výpočty.

Předmět: Design

Požadavky na studenta:

 • Zařadit do historického rámce.
 • Představit designéra, který se podílel na vzniku.
 • Popsat-analyzovat uvedený předmět z hlediska designu
 • (co ovlivňovalo vznik-technologie, materiály, cena, nové vynálezy, ergonomie, užití…), přednosti případně úskalí tohoto řešení.
 • Vytvořit kresbu tohoto předmětu.
   

(1)

Stolní lampa Ara

Stolní lampa Tizio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Pracovní křeslo

Laminátové křeslo (houpací verze)

Laminátová židle

Židle „Mravenec“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Mikrobus Volkswagen T 1

Osobní automobil Renault Espace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4)

Osobní automobil Citroën DS

Osobní automobil Austin Seven/Morris Mini Minor

Osobní automobil Renault 16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Terénní osobní automobil Range Rover

Osobní automobil Volkswagen Golf

Osobní automobil Ford Sierra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6)

Nákladní automobil Tatra 137

Osobní automobil Tatra 603

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)

Tramvajový vůz Tatra T 3 (prototyp)

Elektrická lokomotiva Škoda 32 E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8)

Dieselelektrická jednotka Trans Europ Express

Elektrická vysokorychlostní jednotka Šinkanzen

Vysokorychlostní elektrická jednotka TGV PSE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(9)

Dopravní letoun Boeing 707

Dopravní letoun Concorde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10)

radiopřijímač Brionvega TS 505

Televizní přijímač Brionvega Algol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11)

Kapesní kalkulátor Braun ET 55

Gramorádio Braun SK 4

Holicí strojek Braun Sixtant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12)

Šicí stroj Mirella

Psací stroj Olivetti Valentine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13)

Walkman Sony

Fotoaparát Canon…

Počítač iMac,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14)

Vysavač ETA 402 Jupiter

Gramofon TESLA…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------