Úvod


Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

Ústav termomechaniky AV ČR

VAMET, s.r.o.

a

Česká společnost pro mechaniku

pořádají 19. ročník semináře

 
Výpočty Konstrukcí Metodou Konečných Prvků
 
 
který se koná dne 27. listopadu 2014 na Západočeské univerzitě v Plzni.