Program

Program ve formátu pdf ke stažení zde

 

8:30 – 9:30

REGISTRACE

9:30 – 9:40

ZAHÁJENÍ

9:40 – 10:20

J. Horáček, P. Sváček, M. Feistauer – ÚT AV ČR, ČVUT, UK, Praha

Finite element simulation of aeroelastic problems

10:20– 10:40

J. Klesa – ZČU v Plzni

Development of the methods for the aerodynamics design of propeller

10:40 – 11:00

J. Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek - ÚT AV ČR, Praha

Isogeometric contact analysis: A study of an explicit dynamic contact algorithm

11:00 – 11:20

PŘESTÁVKA

11:20 – 11:40

J. Petruška, P. Kubík, F. Šebek – VUT Brno

Kalibrace kritérií tvárného porušování pro ocel 12 050 a jejich validace

11:40 – 12:00

L. Novotný, M. Beres, H. F. G. Abreu, H. C. Miranda, W. S. Taveres – TU v Košiciach

Simulácia zvárania metódou konečných prkov

12:00 – 12:20

T. Návrat, J. Petruška, M. Benešovský - VUT Brno

Výpočtové modelování procesu rovnání kruhových tyčí

12:20 – 13:20

OBĚD

13:20 – 13:40

K. Kunc, T. Kroupa, R. Zemčík – ZČU v Plzni

Materiálový model tkaninového kompozitu pro rovinou napjatost

13:40 – 14:00

H. Srbová, T. Kroupa, R. Zemčík – ZČU v Plzni

Mikromechanický model jednosměrového vláknového kompozitu a jeho odezva na cyklické tahové  zatěžování

14:00 – 14:20

M. Ackermann, L. Čapek – TU Liberec

Verifikace materiálových modelů slitin s tvarovou pamětí v programu MSC.Marc

14:20 – 14:40

Š. Trubelová – ČVUT Praha

Analýza střižných sil při likvidaci teplotního čidla po vyčerpání jeho životnosti

14:40 – 15:00

PŘESTÁVKA

15:20 – 15:40

M. Španiel, V. Sháněl – ČVUT Praha

Numerické modelování průstřelů částí sendvičového štítu balistické ochrany a jeho experimentální zkoušky

15:40 – 16:00

J. Heczko, Z. Dimitrovová – ZČU v Plzni

MKP model bistabilní rovinné struktury

16:00 - 16:20

ZAKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO PŘÍSPĚVKU DO 35 LET

 

Místo konání: zasedací místnost UC 143, nová budova CPTVV a NTIS (viz. mapa), areál Západočeské univerzity v Plzni