Pokyny pro vypracování příspěvku

Abstrakt a příspěvek do sborníku zašlete elektronicky, a to výhradně ve formátu PDF !!! 

Soubory ve formátu PDF zasílejte na e-mail:
 
 
Pro vypracování příspěvku můžete využít tuto připravenou šablonu ve formátu MS Word. 
 
Písemná forma Vašeho příspěvku nebude pro tisk nijak upravována, a proto její přípravě věnujte nejvyšší péči. Rozsah plného textu příspěvku je 2 až 6 stran (nejlépe sudý počet). Použijte stránku formátu B5. Okraje ponechte volné v šíři 2 cm. Veškeré obrázky budou ve sborníku vytištěny černobíle