Kontakty

Sekretariát konference

Ing. Jan Krystek. Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

e-mail:
tel.: +420 377632341
fax: +420 377632302

Organizační výbor

, tel: +420 377 632 341
, tel: +420 377 632 334
, tel: +420 377 632 301