Informace

Programový výbor

 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • prof. Ing. Jindřich Petruška, DSc.
 • prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
 • Ing. Jiří Plešek, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Petrásek, CSc.

Organizační výbor

 • Ing. Jan Krystek, Ph.D.
 • Ing. Vlastimil Vacek, CSc.
 • Jana Nocarová

Tématické okruhy

 • nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh
 • řešení průmyslových problémů metodou konečných prvků
 • implementace moderních numerických metod

Abstrakt

Pro registraci Vaší práce zašlete stručný abstrakt (max. 200 slov) na sekretariát konference.

Prezentace

Přednášky budou prezentovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Sborník

Příspěvky (2, 4 nebo 6 stran) budou otištěny ve sborníku konference.

Sekretariát konference

Jan Krystek

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

e-mail:
tel.: +420 377632341
fax: +420 377632302

Důležitá data

 • 30. září 2014
  termín zaslání abstraktu
 • 3. října 2014
  oznámení vybraných příspěvků
 • 31. října 2014
  termín zaslání plné verze příspěvků
 • 10. listopadu 2014
  přihlášení a úhrada vložného
 • 27. listopadu 2014
  konání semináře

Účastnický poplatek

 • Účastnický poplatek   1000 Kč

Poplatek nezahrnuje ubytování. 

Místo konání

zasedací místnost UC 143 v budově CPTVV (viz. mapa)

areál Západočeské univerzity v Plzni 

Univerzitní 8, 306 14

Plzeň