Vybrané projekty řešené pracovníky KME

EUROPEAN COMMISSION

EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy

Grantová agentura akademie věd České republiky

Grantová agentura České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Technologická agentura České Republiky