Vahadlo z jednosměrového kompozitu

Vahadlo z jednosměrového kompozitu pro systém zadního odpružení horského kola

Vahadlo čtyřčepového systému zavěšení zadního kola zajišťuje přenos sil ze zadní stavby do pružící a tlumící jednotky. Vyrobený vzorek byl odzkoušen na rámu AGang Ninja. Celé vahadlo se skládá ze dvou protikusů. K rámové trubce a k zadním vzpěrám je vahadlo připojeno pomocí šroubů v ložiscích, která jsou bez vůle uložena v hliníkových pouzdrech a k tlumiči pomocí lícovaného šroubu, jehož levé pouzdro má díru pro zapuštění hlavy a pravé pouzdro má závit. Pouzdra mají z vnější strany obvodové drážkování. Okolo těchto pouzder je navinuto tělo vahadla z jednosměrového uhlíkového kompozitu, čímž není narušena kontinuita vláken důležitá pro jejich maximální pevnostní využití. Pouzdra jsou ovinuta samostatně, poté následuje křížové ovinutí spodních dvou pouzder, které součást vysoce zpevňuje v tlaku, vnější ovinutí dvou spodních pouzder dohromady a vnější ovinutí všech tří pouzder dohromady. U tohoto vzorku je vahadlo v kritických místech (u pouzder) zpevněno jednou vrstvou uhlíkové tkaniny. Vzorek byl navržen na základě experimentů a konečnoprvkových modelů. Jeho hlavní výhodou je úspora hmotnosti 100 g oproti původním 200 g.

Unidirectional composite linkage for rear suspension system of mountain bike

The linkage of four-pivot system of the rear wheel suspension enables force transmission from the rear stays to the damper. The manufactured sample was tested on the AGang Ninja frame. The whole linkage is made from two opposite pieces. The linkage is connected to the frame tube and to the rear stays by the bolts in the bearings, which are located in aluminium housing without a clearance, and to the damper by the matched bolt whose left housing has a hole for bedding the head in and right one has a bolt-thread. Housings have grooves around the whole diameter. Linkage body is wrapped around the bearings housing which does not break the fibers continuity which is important for its maximal strength use. Housings are wrapped alone, then follows the cross-wrapping of two lower housings, which makes linkage very stiff in the compression, outer wrapping of two lower housings and outer wrapping of all three housings together. In this case, the linkage is strengthen in critical laces (near the housings) using one layer of carbon textile. The sample was designed using experiments and finite element models. The main advantage is weight reduction of 100 g against original 200 g.

Vahadlo z jednosměrového kompozitu Vahadlo z jednosměrového kompozitu