Stůl s přírubou pro trhací stroj do 50 kN

Stůl s přírubou pro trhací stroj do 50 kNStandardní trhací stroj je dodáván s příslušenstvím, které umožňuje provádění nejrůznějších mechanických zkoušek materiálu (zkouška tahem, tlakem, ohybem). Nevýhodou dodávaného příslušenství je, že při zkoušce ohybem musí být zkušební vzorky relativně krátké a podpory musejí být blízko u sebe. Tyto nedostatky jsou odstraněny stolem, jenž se do trhacího stroje připevní místo spodní čelisti. Připevnění je realizováno pomocí osmi šroubů, pomocí nichž je stůl přitažen ke spodnímu nosníku trhacího stroje. Na stůl je možné připevnit podpory nebo jiné libovolné prvky dodávané s trhacím strojem. To je umožněno pomocí T-drážek, které zajišťují vysokou variabilitu upevnění. Stůl je tak možné využívat nejen pro zkoušky ohybem dlouhých vzorků, ale i pro jiné aplikace. Další výhodou tohoto řešení je, že na stůl je možné připevnit přírubu. Ta slouží k instalaci spodní čelisti do trhacího stroje. Trhací stroj je potom možné používat standardním způsobem, aniž by bylo nutné stůl demontovat. Stůl je konstruován tak, aby byl co nejtužší a zároveň nejlehčí. Tuhost je zajištěna navrženým průřezem. Hmotnost je snížena vhodným umístěním dutin, a to v místech, kde tyto dutiny mají malý vliv na tuhost celého stolu.

Vzniklo v rámci:

  1. SGS (Bek)
  2. MŠMT 1M0519 – Research Centre of Rail Vehicles (Kottner)
Stůl s přírubou pro trhací stroj do 50 kN
Stůl s přírubou pro trhací stroj do 50 kN