Studijní programy

Bakalářské studijní programy

Katedra mechaniky nabízí od akademického roku 2008/2009 v rámci studijního programu Počítačové modelování v technice (B3947) tříleté bakalářské studijní obory

a v rámci studijního programu Stavevební inženýrství (B3607) čtyřletý bakalářský studijní obor

Navazující studijní programy

V rámci navazujícího (dříve magisterského) studijního programu  Počítačové modelování v inženýrství (N3955) nabízí Katedra mechaniky Západočeské univerzity v Plzni tři dvouleté obory:

a v rámci navazujícího programu Stavební Inženýrství (N3607) třísemestrový studijní obor

Doktorský studijní program

Absolventi navazujích studijních programů mohou dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika (P3918) v oboru