Proč studovat navazující studijní obor Stavitelství?

Navazující studijní obor Stavitelství na katedře Mechaniky FAV ZČU v Plzni je jedinečný svojí profilací do oblasti pozemních staveb. Přestože se jedná pouze o jednu oblast stavitelství, je natolik rozsáhlá a komplexní, že pozornost studentů není tříštěna jinými směry. Na druhou stranu ani oblast inženýrských staveb není opomíjena a ve vhodném rozsahu je do studijního plánu zahrnuta. Tím je zaručeno, že dovednosti a znalosti absolventů nejsou povrchní (tzv. od každého něco), ale hluboce vyprofilované v oboru pozemních staveb s nezbytným přesahem do oblasti inženýrských staveb. Podle zákona 360/1992 Sb. v platném znění se může o autorizaci „autorizovaný inženýr ČKAIT“ ucházet již absolvent bakalářského oboru Stavitelství; pokud je absolventem navazujícího oboru Stavitelství absolvent jiného bakalářského oboru, může o uvedenou autorizaci požádat i on. Následně se tak vyrovná absolventům obdobných studijních programů nejen v ČR, ale i v zemích EU.

Navazující studijní obor Stavitelství je zařazen do programu Erasmus, který umožňuje studentům oboru část studia strávit na zahraničních univerzitách. Mezi studenty oboru mezi nejoblíbenější země pro studijní stáže patří Rakousko, Německo, Velká Británie a Španělsko. Někteří studenti byli během zahraniční stáže osloveni s nabídkou zaměstnání u tamějších firem, což je bezesporu vynikající příležitost pro nabytí nových pracovních zkušeností i jazykových znalostí.

Komplexní přístup studijního oboru k problematice pozemních staveb zahrnuje zejména oblasti statické spolehlivosti, progresivních konstrukcí, materiálové optimalizace, energetické úspornosti, vlivů na životní prostředí, ekonomiky a investic, efektivní realizace a řízení výstavby, moderní metody jejich diagnostiky, hodnocení, provádění a rekonstrukcí, ale i legislativy a zásad úspěšného podnikání. Stěžejní předměty jsou součástí skupiny povinných předmětů, které jsou doplněny předměty povinně volitelnými a volitelnými, jejichž výběrem se může student odborně profilovat v závislosti na svých osobních preferencích a plánech na budoucí kariéru. Tou může být jak vlastní podnikání nebo zaměstnání v širokém spektru stavebně technických povolání, tak i další studium v některém z doktorských programů.