Jak se přihlásit?

Studium oboru Stavitelství na FAV ZČU v Plzni probíhá ve velmi intenzivním kontaktu studentů a vyučujících. V podmínkách ČR jsou ojedinělou předností malé studijní skupiny, které jsou předpokladem velmi intenzivního a efektivního sdílení informací a zkušeností mezi vyučujícími i studenty, resp. mezi studenty navzájem. Společně s atraktivními možnostmi města Plzně jako Evropského hlavního města kultury roku 2015 je tak vytvořeno prostředí, umožňující dosažení velmi kvalitních studijních výsledků.

FAV ZČU v Plzni v rámci přijímacího řízení pro navazující studijní obor Stavitelství nepořádá přijímací zkoušky. Všichni uchazeči jsou seřazeni podle výsledků bakalářského studia v pořadí od nejlepších a jsou přijímáni do naplnění kapacity oboru. U absolventů jiných čtyřletých bakalářských oborů je individuálně přezkoumána míra kompatibility jejich předchozího studia s profilem studijního oboru Stavitelství.