Studium v navazujících magisterských studijních programech (do r. 2018)

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných Západočeské univerzity v Plzni garantuje na dostudování v prezenční formě studia akademicky zaměřený navazující magisterský studijní program Počítačové modelování v inženýrství, který je členěn na studijní obory Aplikovaná mechanika (AME), Dynamika konstrukcí a mechatronika (DKM) a Výpočty a design (VD). Katedra dále garantuje akademicky zaměřený magisterský studijní obor Stavitelství (STA), který je součástí navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství.

Počítačové modelování v inženýrství (PMI)

Je dvouletý navazující magisterský studijní program studovaný v českém jazyce v prezenční formě. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Počítačové modelování v inženýrství je oslovit širší spektrum uchazečů o studium technického zaměření a uspokojit poptávku po absolventech tohoto typu. Program svými obory Aplikovaná mechanika, Dynamika konstrukcí a mechatronika a Výpočty a design navazuje na bakalářský studijní program Počítačové modelování v technice a oba programy vytváří ucelenou koncepci v oblasti počítačového modelování. Navazující magisterský studijní program Počítačové modelování v inženýrství je svým pojetím navržen ale tak, aby umožnil úspěšné studium i absolventům dalších bakalářských oborů příbuzného zaměření. Koncepce a struktura navazujícího magisterského programu zároveň umožňuje absolventům pokračovat ve studiu příbuzných doktorských studijních programů nabízených na vysokých školách v ČR a zahraničí.

Více o studijních oborech: