Základy statického software - KME/ZSTS

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Středa 8-9 (13:55-15:35)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV bakalářského studijního programu Stavitelství

Student.

- se seznámí detailně s metodou konečných prvků, princip, se základními typy konečných prvků,deformační metody, se zásadami návrhu

- obeznámí se s prutovými-2D,3D, příhradovými a rámovými konstrukcemi-2D,3D, vlivem tuhosti styčníků na vnitřní síly

- obeznámí se s modelováním roštů, modelováním konstrukcí-prutových a desko prutových, desky vnitřní síly, dimenzační vnitřní síly singularity pružného řešení, modelováním výztuh

- pochopí modelování interakce konstrukcí základů s podložím, měkké a tuhé podloží, typy podloží

Přehled látky

1. týden Úvod do výpočtu stavebních konstrukcí metodou konečných prvků, základní typy konečných prvků, deformační metody ,zásady návrhu

2. týden Prutové konstrukce-2D, příhradové konstrukce, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení

3. týden Prutové konstrukce-2D, příhradové konstrukce, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení

4. týden Prutové konstrukce-2D, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení

5. týden Prutové konstrukce-3D, příhradové konstrukce, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení

6. týden Prutové konstrukce-3D, příhradové konstrukce, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení

7. týden Prutové konstrukce-3D, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení8. týden Stabilita prutových konstrukcí, prostorové ztužení, ztužující prvky, hustota dělení

9. týden Stabilita prutových konstrukcí, prostorové ztužení, ztužující prvky, hustota dělení

10. týden Modelování roštů,vnitřní síly,

11. týden Modelování konstrukcí-prutových a desko prutových, vnitřní síly,dimenzační vnitřní
síly singularity pružného řešení

12. týden Modelování sloupových podpor, vyhodnocení vnitřních sil, dimenzační vnitřní síly

13. týden Modelování interakce konstrukcí s podložím, měkké a tuhé podloží, typy podloží

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vypočítat odezvu konstrukce od účinků zatížení

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrálni práce na odpovídající úrovní
Zápočty z předmětu KME/ZSTS získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička