Základy projekt. řízení ve stavebnictví - KME/ZPRS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Miloslav Mašek, CSc. Přednáška ZS Pondělí 1-2 (07:30-09:10)
Ing. Miloslav Mašek, CSc. Cvičení ZS Pondělí 3-3 (09:20-10:05)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné řízení projektů ve stavební praxi.

Přehled látky

1. Zásady zacházení s informacemi, informační zdroje.

2. Správa dat, přístup k datům.

3. Účetní, daňové a další legislativní standardy.

4. Organizační struktura a komunikace ve firmě.

5. Plnění prací na plánovaném projektu.

6. Plnění prací na náhodném projektu.

7. Kompetence a odpovědnost pracovníků a složek v procesu výstavby.

8. Řízení kapacit a zdrojů při výstavbě.

9. Sledování stavů a povinností ve firmě.

10. Výběrová řízení.

11. Softwarové produkty pro projektové řízení.

12. Oceňovací systémy.

13. Zásady projektového řízení.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit organizační uspořádání projektových prací

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování zápočtového testu s úspěšností nad 50%.
Zápočty z předmětu KME/ZPRS získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Více informací o předmětu (portál ZČU)