Základy mechaniky - KME/ZME

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D. Přednáška EP 110 ZS Pondělí 6-7 (12:05-13:45)
Doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D. Cvičení EU 111 ZS Pondělí 9-10 (14:50-16:30)
Ing. Radek Bulín, Ph.D. Cvičení EU 111 ZS Středa 9-10 (14:50-16:30)
Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Cvičení UU 106 ZS Čtvrtek 7-8 (13:00-14:40)
Ing. Jan Rendl, Ph.D. Cvičení UU 106 ZS Čtvrtek 9-10 (14:50-16:30)
Ing. Jan Rendl, Ph.D. Cvičení UU 106 ZS Čtvrtek 11-12 (16:40-18:20)
Ing. Luboš Smolík, Ph.D. Cvičení EU 308 ZS Pátek 3-4 (09:20-11:00)
Ing. Marek Bělohoubek Cvičení EU 308 ZS Pátek 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů technické mechaniky (statiky, kinematiky, dynamiky a elastostatiky) těles.

Přehled látky

Obsah přednášek a cvičení:

1. Statika - základní pojmy statiky (síla, moment síly k bodu a k ose, silová dvojice), základní věty statiky, práce a výkon síly a momentu, potenciální silové pole
2. Statika bodu - podmínky rovnováhy (soustava sil procházejících jedním bodem), uložení a rovnováha bodu, úloha síly, úloha polohy
3. Kinematika bodu - rychlost a zrychlení bodu, zvláštní případy pohybu (pohyb po kružnici, harmonický pohyb)
4. Dynamika bodu - pohybová rovnice, integrální věty, vyšetřování pohybu bodu
5. Kmitání - kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti, základní charakteristiky kmitavých soustav s jedním stupněm volnosti
6. Statika tělesa - prostorová soustava sil, uložení a rovnováha tělesa
7. Hmotnost tělesa a její rozložení v prostoru - těžiště plošných útvarů a těles, hmotnostní charakteristiky tělesa
8. Kinematika tělesa - posuvný pohyb, rotační pohyb, obecný rovinný pohyb
9. Dynamika tělesa - pohybová rovnice, integrální věty, vyšetřování pohybu tělesa, Königova věta
10. Základy elastostatiky - vnější a vnitřní síly, napětí, deformace, pracovní diagram, mezní napětí, Hookeův zákon
11. Namáhání přímých prutů - prostý tah, tlak, prostý krut hřídele kruhového průřezu, dimenzování hřídelů
12. Rovinné soustavy těles - prutové soustavy, základní mechanismy, statické řešení, kinematika
13. Dynamika rovinných soustav těles - metoda uvolňování, metoda redukce

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky na zápočet:
    vypracování semestrální práce a úspěšné absolvování zápočtového testu

    Více informací o předmětu (portál ZČU)