Základy anatomie a fyziologie - KME/ZAF

Garant

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Student se seznámí s
- základními orgány a systémy lidského těla z pohledu anatomie,
- základními funkcemi těchto orgánů a systémů z pohledu fyziologie.

Přehled látky

1.Buňka a její součásti. Tkáně a jejich rozdělení.
2.Stavba těla. Kosterní systém. Kost a její stavba, spojení kostí.
3.Svalový systém. Hlavní svaly a jejich funkce.
4.Trávicí systém. Výživa, složky potravy.
5.Urogenitální systém a vývodné cesty močové.
6.Tělesné tekutiny, funkce krve.
7.Krevní oběh a srdce.
8.Dýchací systém. Mechanika a regulace dýchání.
9.Nervový systém (periferní a centrální).
10.Imunitní systém.
11.Kůže a kožní adnexa.
12.Smyslové orgány. Receptory, čich, chuť,
13.Smyslové orgány.Sluch, zrak, ústrojí rovnováhy.
Předmět bude zajišťován ve spolupráci s LF UK v Plzni.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky na zkoušku:
    Znalost přednášené látky

    Více informací o předmětu (portál ZČU)