Výpočtové systémy mechaniky - KME/VSME

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvíce používanými softwary pro řešení úloh mechaniky. Budou používány MKP systémy (NASTRAN, ANSYS, Marc, Fluent, LS-Dyna), tzv. multibody systémy (ADAMS) a optimalizační systémy (Optislang, Optistruct, Matlab optimization and direct search toolbox). Důraz bude kladen na skriptovací přístup, automatickou a parametrickou tvorbu modelů a také na případnou vazbu používaných systémů s CAD softwary (UGS NX, Ideas, Catia, Pro-engineer). Dále budou diskutovány možnosti a schopnosti jednotlivých systémů pro jednotlivé typy úloh.

Přehled látky

1. Přehled softwarů, historie a motivace k předmětu
2. Základy modelování ? pre-procesory, post-procesory, CAD systémy, řešiče a paralelní výpočty
3. Základy skriptovacího přístupu k modelování, ukázka na jednoduchých úlohách statiky a dynamiky
4. Základy parametrické optimalizace, ukázka na jednoduché úloze
5. MSC.Marc - Tvorba procedur
6. ANSYS - využití APDL skriptů
7. LS-Dyna
8. Fluent
9. ADAMS
10. Optimalizace - Optislang, Optistruct, Matlab
11. Prezentace a zhodnocení semestrálních prací
12. Prezentace a zhodnocení semestrálních prací
13. Rezerva a udělení zápočtů

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky na zápočet: Odevzdání semestrální práce.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)