Vnitřní prostředí budov - KME/VPB

Garant

 • Luděk Vochoc

Cíle předmětu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti teorie vnitřního prostředí, zásady jeho tvorby a optimalizace. Student získá přehled o jednotlivých složkách vnitřního prostředí, legislativních souvislostech, výpočtových nástrojích a metodách hodnocení kvality vnitřního prostředí. Bude schopen provést analýzu a vyhodnocení interakce systému "vnější podmínky vnitřní prostředí uživatel", a to i ve specifických případech a při extrémních nárocích na vybrané parametry vnitřního prostředí.

Přehled látky

1) Úvod do problematiky teorie vnitřního prostředí, požadavky na vnitřní prostředí, škodliviny, SBS -Sick Building Syndrome, zdraví, produktivita práce, pohoda prostředí
2) Tepelně vlhkostní mikroklima tepelné a vlhkostní toky, zdroje vodní páry, tepelná bilance a termoregulace člověka
3) Tepelně vlhkostní mikroklima technická řešení vytápění, chlazení, teplá voda, vlhčení a odvlhčování vzduchu
4) Kvalita vnitřního vzduchu plyny, aerosoly, mikroorganismy
5) Kvalita vnitřního vzduchu optimalizace množství větracího vzduchu, přirozené systémy větrání, řízené nucené větrání
6) Akustické mikroklima
7) Světelné mikroklima denní, smíšené a umělé osvětlení
8) Elektrostatické a iontové mikroklima
9) Psychické mikroklima, uživatelské chování
10-11) Zásady diagnostiky kvality / parametrů vnitřního prostředí stávajících staveb, monitorování a měření parametrů vnitřního prostředí empirický a analytický přístup, metody
12) Budovy se speciálními režimy plavecké bazény, wellness, sauny, mrazírny, operační sály, laboratoře, infekční prostory, superčistá výroba, lakovny, svařovny, odchovny zvířat a zásady dosažení požadovaných parametrů mikroklimatu
13) Nanotechnologie jako nástroj tvorby a optimalizace kvality vnitřního prostředí, pohled do budoucna

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování seminární práce v uspokojivé kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.
  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při návrhu a hodnocení kvality vnitřního prostředí.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička