Vlnové jevy v tělesech - KME/VJT

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií šíření vln v pevných tělesech tak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky na reálné problémy.

Přehled látky

1. Vlnové jevy v tělesech - motivace.
2. Šíření silových vln v pružných řetězcích.
3. Teorie rázu (elementární teorie rázu, Hertzova teorie rázu).
4. Teorie rázu (Hertzova teorie rázu, vlnová teorie rázu).
5. Kmitání a vlnění tenkých strun.
6. Podélné a torzní vlny v tenkých tyčích. Podélný ráz tenkých tyčí.
7. Ohybové vlny v tenkých nosnících.
8. Šíření vln v membránách.
9. Šíření vln v tenkých deskách.
10. Základní typy vln v omezeném a neomezeném prostředí.
11. Šíření vln v trojrozměrném prostředí.
12. Numerické metody pro řešení šíření vln v tělesech.
13. Experimentální metody vyšetřování vlnových jevů v tělesech.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit úlohu torzních a podélných vln v tenkých tyčích
  • aplikovat metodu integrálních transformací na problém ohybových vln v tenkých nosnících
  • vyšetřit disperzní vlastnosti jednoduchých typů těles
  • sestavit matematický model šíření elastických vln ve 2D a 3D prostředích
  • modelovat úlohy elastodynamiky pomocí metody konečných prvků

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování, odevzdání a obhájení semestrální práce
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a aplikace získaných poznatků na konkrétní vlnové úlohy

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička