Úvod do biomechaniky - KME/UBI

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Ing. Libor Lobovský, Ph.D. Přednáška UN 448 LS Pondělí 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Seznámení s
- historií, vývojem,významem a využitím biomechaniky,
- základním anatomickým názvoslovím.

Uvést studenty do problematiky
- stavby a funkce vybraných buněk, tkání a orgánů,
- základních vlastností biomateriálů,
- základů modelování v biomechanice.

Přehled látky

1. Biomechanika - vymezení pojmů, bio-obory a jejich vazby, význam a cíle.
2. Historie a vývoj biomechaniky.
3. Obecná analýza problémů se zaměřením na techniku, lékařství a biomechaniku.
4. Řešení problémů modelováním - experimentální modelování.
5. Výpočtové modelování, problémy modelování, základní lékařské obory.
6. Základní anatomické názvosloví, struktura a funkce buňky.
7. Druhy buněk a tkání, základní vlastnosti biomateriálů.
8. Svalová buňka, struktura kosterního svalu.
9. Viskoelasticita živých tkání (Maxwellův model, creep, relaxace).
10. Mechanický model svalu (Hillův model, tetanická kontrakce).
11. Biologické tekutiny, základní modely.
12. Lidská krev, složení, základní model proudění, viskozimetry.
13. Biomechanické modely tkání a orgánů (ukázky složitějších struktur).

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat tkáně lidského těla
  • charakterizovat mechanické vlastnosti tkání
  • vytvořit jednoduché reologické modely tkání
  • posoudit vliv vnitřní stavby tkání na jejich mechanické vlastnosti
  • zvolit vhodnou metodu modelování biomechanického problému

Požadavky na studenta

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení jednoduchých konkrétních úloh biomechaniky.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)