Typologie staveb - KME/TYS

Garant

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s navrhováním dispozic staveb pro bydlení, rekreaci, ubytování a veřejné účely
- se základními principy návrhu prostor objektů
- s rozdělením staveb podle účelu

Přehled látky

Student se seznámí s obecnými parametry, požadavky a limity ovlivňujícími navrhování budov na bydlení a veřejných budov:
1. Budovy na bydlení - klima, konstrukce, prostor, provoz obytného prostoru.
2. Základní rozdělení obytných budov, terminologie, funkční a stavebně technické požadavky pro navrhování budov na bydlení.
3. Prostory bytu a rodinného domu, jejich provozní vazby. Lokalitní program, dispoziční diagram rodinného domu.
4. Základní předpoklady udržitelného, energetický úsporného navrhování budov na bydlení.
5. Obytné prostory a prostory příslušenství v rodinném a bytovém domě.
6. Typologické druhy rodinných domů, zásady tvorby dispozice.
7. Současné trendy v navrhování rodinných domů, ukázky a rozbor dispozičních řešení.
8. Bytové domy - charakteristika, třídění, terminologie, funkční a stavebně technické požadavky.
9. Bytové domy - typologické druhy - ukázky a rozbor dispozičních řešení.
10. Současné trendy v navrhování bytových domů.
11. Urbanizace, veřejný prostor obytného prostředí.
12. Typologie veřejných staveb - vlivy, limity a prostorový koncept veřejných staveb
13. Navrhování dispozic staveb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit jednoduché objekty pro bydlení a administrativu z hlediska jejich provozu
  • určit velikosti jednotlivých prostor a vazby mezi nimi
  • zpracovat vstupní údaje v podobě vyhlášek, norem a jiných požadavků na stavby
  • řešit základní prostory a komunikace (WC, chodby, rampy apod.) pro osoby se sníženou pohyblivostí

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce při splnění podmínek jejího zadání. Zápočtový test

Více informací o předmětu (portál ZČU)