Teoretická mechanika - KME/TEM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Prof. Dr. Ing. Jan Dupal Přednáška UU 205 ZS Čtvrtek 5-6 (11:10-12:50)
Prof. Dr. Ing. Jan Dupal Cvičení UU 205 ZS Čtvrtek 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s popisem diskrétních nerelativistických mechanických systémů a jejich klasifikací
-se základy variačního počtu
- s diferenciálními a integrálními principy mechaniky
- s Lagrangeovým a Hamiltonovým přístupem k mechanice
- s teorií setrvačníků
- s teorií vibrací a stability
- s Galileovou a Lorentzovou transformací
- se speciální teorií relativity a její aplikací v dynamice hmotného bodu

Přehled látky

1. Silová pole, práce síly v silovém poli. Pohyb bodu v silovém poli.
2. Dynamika soustavy hmotných bodů. Pohybové rovnice, zákony zachování, vazby.
3. Diferenciální principy mechaniky, D'Alembertův princip, Gauss a Jourdainův princip, princip virtuální práce, statická a dynamická rovnováha mechanických soustav, statická stabilita
4. Integrální principy mechaniky, základy variačního počtu, Hamiltonův princip, Lagrangeovy rovnice I. a II. druhu, Hamiltonovy rovnice, Lagrangeova a Hamiltonova funkce
5. Hamiltonova-Jacobiova teorie, H.-J. rovnice
6. Teorie setrvačníků
7. Teorie kmitání lineárních diskrétních soustav a kontinuí, stabilita a odezva lineárních parametrických systémů
8. Kmitání nelineárních soustav, přibližné metody řešení odezvy, Ljapunovská kritéria stability, Floquetova teorie
9. Základy relativistické mechaniky, prostor, čas, hmota, Galileova a speciální Lorentzova transformace, relativistická mechanika hmotného bodu


Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Aktivní účast ve výuce při řešení probírané látky.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a aplikace teoretických poznatků na řešení konkrétních úloh diskrétních mechanických soustav.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)