Technicko-fyzikální analýza - KME/TFA

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Přednáška UC 124 ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení UC 124 ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se závažností nesilových účinků na statické chování a porušování stavebních konstrukcí.

Přehled látky

1. Zatížení staveb teplotou, teplotní pole, stacionární a nestacionární průběhy teplot v konstrukcích, namáhání stavebních konstrukcí změnami teplot.

2. Interakce nosné konstrukce a zateplení v podmínkách cyklických teplotních změn.

3. Teplotní roztažnosti materiálů, sendvičové konstrukce v podmínkách cyklických teplotních změn.

4. Vliv tuhosti konstrukce na její namáhání změnami teploty. Namáhání konstrukčních prvků a jejich styků nesilovými účinky.

5. Stavebně fyzikální a požární bezpečnost sendvičových stavebních konstrukcí.

6. Vliv nestejnoměrného sedání staveb na namáhání stavebních konstrukcí. Analýza interakce stavba - základy - podloží.

7. Vliv pevnosti materiálu, modulu pružnosti materiálu, tuhosti konstrukce a součinitelů délkové roztažnosti materiálu na spolehlivost stavebních konstrukcí. Zápočtový test.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat důsledky nesilových účinků působících na konstrukce pozemních staveb
  • navrhnout a optimalizovat tuhost konstrukčního systému budovy
  • vyhodnotit trvanlivost a spolehlivost zateplovacích systémů a dalších vícevrstvých konstrukcí
  • analyzovat a vyhodnotit důsledky interakce systému stavba - základy - podloží

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Více informací o předmětu (portál ZČU)