Technické zařízení budov ZDR - KME/ZDR

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Hana Staňková Přednáška UC 422 LS Čtvrtek 2-3 (08:25-10:05)
Ing. Hana Staňková Cvičení UC 422 LS Čtvrtek 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Studenti se seznámení se základními zásadami projektování, návrhem a provozem jednotlivých druhů technických zařízení ve stavebních objektech.

Přehled látky

1. Veřejné sítě-kanalizace, vodovod, plynovod
2. Vnitřní kanalizace, materiály
3. Vnitřní kanalizace, zásady vedení
4. Navrhování a zakreslování vnitřní kanalizace
5. Řešení přípojky kanalizace
6. Vnitřní vodovod, materiály
7. Navrhování vnitřního vodovodu, zásady vedení vnitřního vodovodu
8. Navrhování vnitřního vodovodu vč.požárního, zakreslování vnitřního vodovodu
9. Řešení přípojky vodovodu
10. Vnitřní plynovod, materiály
11. Vnitřní plynovod, zásady vedení rozvodů, spotřebiče
12. Navrhování vnitřního plynovodu, zakreslování vnitřního plynovodu
13. Řešení přípojky plynovodu

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • uplatnit zásady TZB v objektech

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.
Zápočty z předmětu KME/ZDR získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh.

Více informací o předmětu (portál ZČU)