SZZ - Techn., přípr. a realizace staveb - KME/SZZT

Garant

Cíle předmětu

Závěrečná zkouška z problematiky stavebních materiálů, technologie výstavby a realizace pozemních staveb
Důraz je kladen na:
- návrh a výběr vhodného materiálového řešení konstrukce stavby
- znalost konstrukcí pozemních staveb a nosných prvků
- příprava postupu stavby a technologie výstavby
- ekonomika stavby a rozpočtování
- celkové a detailní řešení stavby
- prezentace

Přehled látky

Znalost celé problematiky konstrukcí pozemních staveb a technologií výstavby včetně řízení stavby a ekonomiky
Obsahová náplň práce je vybrána z následujících činností:
- Rozdělení technologií stavby
- Stavební materiály
- Zkoušky materiálů pro stavbu
- Zemní práce
- Zakládání staveb
- Zděné konstrukce
- Betonové a železobetonové konstrukce
- Dřevěné konstrukce
- Ocelové a ocelobetonové konstrukce
- Doplňkové konstrukce
- Kombinace technologií
- Plány organizace výstavby
- Příprava, vedení a postup stavby
- Ekonomika stavby a ceny stavby
- Projektová dokumentace stavby ? ZOV
- Normativní a zákonné požadavky
- Kolaudační řízení

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit a realizovat stavební činnost jako celk s technologií i s ekonomikou a řízením stavebních procesů

Požadavky na studenta

Respektování stanoveného obsahu a rozsahu
Příprava na odpovídající odborné, obsahové a formální úrovni

Více informací o předmětu (portál ZČU)