SZZ-nosné konstrukce a statika - KME/SZZNS

Garant

Cíle předmětu

Závěrečná zkouška z problematiky nosných konstrukcí pozemních staveb
Důraz je kladen na:
- návrh a výběr vhodného řešení nosné konstrukce stavby
- znalost konstrukcí pozemních staveb a nosných prvků
- působící zatížení
- celkové a detailní řešení nosné konstrukce
- prezentace

Přehled látky

Znalost celé problematiky nosných konstrukcí pozemních staveb
Obsahová náplň práce je vybrána z následujících činností:
- Zatížení staveb a jeho druhy
- Spolehlivost a bezpečnost staveb
- Modelování konstrukcí
- Statické řešení konstrukcí ? staticky určité prvky a nosníky
- Staticky neurčité konstrukce
- Mechanika zemin a zemní tlaky
- Zakládání staveb
- Řešení spodní stavby
- Zděné konstrukce
- Betonové a železobetonové konstrukce
- Dřevěné konstrukce
- Ocelové a ocelobetonové konstrukce
- Požárně bezpečnostní řešení u konstrukcí staveb
- Kombinace konstrukčních systémů
- Rekonstrukce nosných prvků
- Projektová dokumentace nosné konstrukce stavby ? obsah, náplň určení a členění
- Současné progresivní konstrukce a systémy

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšným zvládnutím státní závěrečné zkoušky prokázat samostatnost v návrhu nosných konstrukcí stavby
  • posoudit spolehlivost nosných konstrukcí stavby podle platných norem
  • navrhovat nosný systém stavby
  • navrhovat a posuzovat základové podmínky a základy stavby
  • posuzovat stav spolehlivost stávajících konstrukcí

Požadavky na studenta

Respektování stanoveného obsahu a rozsahu otázky
Příprava na odpovídající odborné, obsahové a formální úrovni

Více informací o předmětu (portál ZČU)