SZZ-konstrukce pozemních staveb - KME/SZZK

Garant

Cíle předmětu

Závěrečná zkouška z problematiky pozemních stavb
Důraz je kladen na:
- návrh a výběr vhodného řešení stavby a konstrukce
- znalost konstrukcí pozemních staveb
- celkové a detailní řešení konstrukce
- prezentace

Přehled látky

Znalost celé problematiky konstrukcí pozemních staveb
Obsahová náplň práce je vybrána z následujících činností:
- Výkopové práce a úpravy terénu
- Založení staveb
- Nosné systémy zajištění prostorové tuhosti objektu
- Budovy, haly a výškové objekty
- Svislé nosné konstrukce
- Vodorovné nosné konstrukce a vystupující a ustupující konstrukce
- Střešní nosné konstrukce
- Schodiště
- Dělící konstrukce
- Výplně otvorů
- Izolace staveb proti vlhkosti, vodě, radonu, hluku a teplotě
- Obvodové a střešní pláště
- Povrchy, podhledy a obklady, krytiny
- Doplňkové konstrukce a konstrukce dřevěné - truhlářské a ocelové - zámečnícké
- Technicko stavební a materiálové řešení stavby
- Vztahy nosné konstrukce a nenosné konstrukce
- Kombinace konstrukčních systémů a dilatace
- Zděné objekty
- Železobetonové stavby ? monolitické , panelové, montované skelety
- Dřevěné stavby
- Stavby ocelové a s ocelovou kostrou
- Výškové stavby
- Halové stavby
- Diagnostika a hodnocení staveb
- Rekonstrukce tradičních objektů
- Stavební úpravy, nástavby a přístavby
- Požárně bezpečnostní řešení u konstrukcí staveb
- Koncepční řešení energetických a ekologických systémů ve stavbě
- Umístění a napojení stavby v území
- Projektová dokumentace stavby ? obsah, náplň určení a členění
- Progresivní konstrukce a systémy

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat řešení odborného problému s využitím znalostí teorie stavebních materiálů a konstrukcí
  • charakterizovat zásady návrhu a optimalizace komplikovaných stavebních konstrukcí
  • charakterizovat zásady návrhu a optimalizace technologických postupů provádění komplikovaných staveb
  • charakterizovat zásady návrhu a optimalizace rekonstrukcí komplikovaných staveb

Požadavky na studenta

Respektování stanoveného obsahu a rozsahu otázky
Příprava na odpovídající odborné, obsahové a formální úrovni

Více informací o předmětu (portál ZČU)