SZ Provoz moderních budov - KME/SZPMB

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem Státní zkoušky Provoz moderních budov je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblastí řídicích systémů budov, jejich vazby na účel a charakter užívání stavby, a z oblasti zásad optimalizace provozního řešení budov,
- umí aktivně používat výpočtové postupy a profesionální software pro návrh a optimalizace zvolených řešení,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence z příslušných odborností.

Přehled látky

Státní zkouška Provoz moderních budov vychází zejména ze studijních předmětů:
- Facility management 1
- Regulace, řízení a inteligence budov
- Komunikační technologie ve facility managementu

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení státní zkoušky jsou posuzovány získané způsobilosti z relevantních odborných oblastí.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)