SZ Konstrukce a prostředí modern. budov - KME/SZKPB

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem Státní zkoušky Konstrukce a prostředí moderních budov je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblastí navrhování a provádění moderních budov a jejich konstrukcí, včetně jejich rekonstrukcí a stavebních úprav, s použitím novodobých materiálů a technologií a s respektem k požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí,
- umí aktivně používat výpočtové postupy a profesionální software pro návrh a optimalizace zvolených řešení,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence z příslušných odborností.

Přehled látky

Státní zkouška Konstrukce a prostředí moderních budov vychází zejména ze studijních předmětů:
- Progresivní materiály a konstrukce staveb
- Progresivní technologie výstavby
- Stavební tepelná technika
- Stavební akustika a denní osvětlení
- Rekonstrukce a diagnostika moderních staveb

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení státní zkoušky jsou posuzovány získané způsobilosti z relevantních odborných oblastí.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)