Stavitelství S5 - Halové a výšk. stavby - KME/STS5

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 409 LS Úterý 1-2 (07:30-09:10)
Ing. Michal Novák, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Úterý 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Cílem předmětu Stavitelství S5 je seznámit studenty s problematikou návrhu výškových a halových objektů a celkovým návrhem a technickou přípravou a koordinací projektu skeletové a halové pozemní stavby.

Část výuky je věnována občanským, průmyslovým, skladovým, zemědělským a ekologickým stavbám, dále halám o velkých rozpětích a dřevěným stavbám. Zahrnuta je stavební příprava pro strojní a technologické vybavení výrobních objektů.
V závěru výuky bude o vývojových trendech ve stavění a dokumentovány ukázky staveb.

Přehled látky

1. týden Výškové a halové stavby - podklady a návrh stavby
úvod, podklady pro stavbu - průzkumné práce, situační podklady, zadání, umístění,
rozdělení staveb, půdorysné a dispoziční nároky, koncepce nosných systémů, materiály
2. týden Výškové stavby ? konstrukční systémy a zajištění stability
typologie a užití konstrukčních systémů, zatížení, analýza a návrh nosné konstrukce,
stabilitní a pevnostní řešení, užití materiálů na svislé konstrukce

3. týden Výškové stavby ? nosné konstrukce
stěnové, deskostěnové, pilířové, skeletové, jádrové a komůrkové konstrukce, mrakodrapy

4. týden Výškové stavby ? nosné konstrukce
způsoby založení, suterény, návrh vodorovné a svislé konstrukce, schodiště, ztužení

5. týden Výškové stavby ? obvodové konstrukce
řešení střech objektů a obvodové pláště, příklady

6.týden Halové stavby pro výrobu, obchod a skladování
úvod, určení hal, požadavky, rozdělení hal podle účelu a rozpětí,
koncepce technického a provozního řešení hal a výrobních objektů, příprava stavby
statická schémata, nosné soustavy, základní prvky konstrukce, dilatační celky,

7.týden Stavební konstrukce hal a provozních objektů
řešení nosné konstrukce hal, betonové, ocelové haly a dřevené haly, haly z dalších materiálů
konstrukční celky, založení hal, systémy zastřešení, materiály

8. týden Obchodní, průmyslové a zemědělské objekty
specifické konstrukce jednotlivých druhů staveb, příklady řešení, obvodové pláště
vestavby, historické a typové konstrukční soustavy,
9. týden Stavební úpravy pro strojní vybavení objektů
stavební připravenost pro montáž zařízení a strojů, typy konstrukcí a jejich návrh
základy strojů, průmyslové podlahy, jeřábové dráhy a jeřáby

10.týden Dřevěné stavby a střechy
stavební řešení dřevěných pozemních objektů ? skelety, rámové a panelové konstrukce, moderní krovy dnešních objektů - návaznost na výuku v předmětu dřevěné konstrukce

11.týden Dřevěné stavby a střechy
dřevěné haly a střechy, vazníky, příhradové a lepené konstrukce, oblouky,
dřevěný střešní a obvodový plášť

12. týden Haly velkých rozpětí
oblouky, zavěšené a visuté střechy, pneumatické konstrukce
haly pro sport, kulturu a dopravu

13. týden Objekty, haly a superkonstrukce
primární a sekundární konstrukce střechy, střešní plášť, atypické konstrukce,
vývojové trendy, ekologické a energetické úpravy

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhovat koncepční, dispoziční a provozní řešení výškových a halových staveb
  • navrhovat umístění staveb na pozemku a napojení na inženýrské sítě a dopravní napojení
  • vytvořit nosnou konstrukci a obálku výškových a halových staveb
  • zpracovat projektovou dokumentaci výškové nebo halové stavby v zadaném rozsahu
  • řešit provoz a vybavení výškových a průmyslových staveb

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce při splnění podmínek jejího zadání.
Zápočty z předmětu KME/STS5 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní. znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při navrhování stavebních konstrukcí objektů a hal

Více informací o předmětu (portál ZČU)