Stavitelství S3 - Stavební fyzika - KME/STS3

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška UC 410 LS Pátek 4-5 (10:15-11:55)
Cvičení UC 410 LS Pátek 1-3 (07:30-10:05)

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy stavební fyziky.

Přehled látky

1. týden Tepelná technika - tepelné izolování staveb a požadavky ČSN
doplnění učiva z 4. semestru, požadované a doporučené hodnoty,výpočty

2. týden Tepelná technika - teplotní útlum
výpočtové metody

3. týden Tepelná technika - vodní páry v konstrukci
rosný bod, roční bilance vodních par

4. týden Tepelná technika - tepelné ztráty
tepelná stabilita místnosti a výpočet tepelné ztráty budov

5. týden Izolace spodní stavby a izolace proti vodě

6. týden Izolování proti radonu a chemickým látkám

7. týden Provedení izolace proti radonu a spodní vodě

8. týden Stavební akustika - šíření hluku a požadavky
Fyzikální veličiny, neprůzvučnost, předpisy

9.týden Stavební akustika - výpočtové metody

10. týden Stavební akustika- návrh izolací
hodnoty a návrh izolací, stavební úpravy

11. týden Stavební akustika a konstrukce budov,

12. týden Denní osvětlení
Stanovení osvětlení, požadavky, výpočet

13. týden Oslunění místností
Výpočet oslunění, stínící technika

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit stavební fyziku v aplikacích

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Splnění podmínek zápočtové písemné práce.
Zápočty z předmětu KME/STS3 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh stavební praxe.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička