Stavitelství S1 - Systémy staveb - KME/STS1

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenta se základní koncepcí návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb, s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky, jejich styky i na konstrukční systém jako celek, s respektováním vnějších účinků působících na nosný systém a jeho vlastností.

Přehled látky

1. týden
Úvod, zásady studia na VŠ. Představení předmětu, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, literatura, podklady. Zásady zakreslování, technická dokumentace. Třídění staveb, pojem pozemní stavitelství.

2. týden
Historie, současnost a tendence stavitelství. Požadavky na pozemní stavby. Konstrukční materiály, konstrukční systémy.

3. týden
Materiály a technologie svislých nosných konstrukcí - požadavky, vlastnosti.

4. týden
Prvky svislých nosných konstrukcí - stěny, sloupy a základy, funkce, požadavky, vlastnosti, vnější vlivy.

5. týden
Konstrukční uspořádání a statické působení vodorovných nosných konstrukcí, funkce, materiály, požadavky, vlastnosti.

6. týden
Typologie a unifikace staveb. Kotevní a spojovací technika - mechanické spojovací prostředky, smykové trny, chemické kotvy, lepící hmoty - zásady návrhu a použití, vlastnosti, přenos zatížení

7. týden
Materiál a technologie stropních konstrukcí I. - beton, železobeton, beton kombinovaný s dalšími materiály.

8. týden
Materiál a technologie stropních konstrukcí II. - ocel, ocelobeton.

9. týden
Materiál a technologie stropních konstrukcí III. - dřevo a materiály na bázi dřeva, klenby a skořepiny.

10. týden
Konstrukční systémy staveb - druhy, vlastnosti a požadavky.

11. týden
Konstrukční systémy staveb - zatížení silová a nesilová, statické chování systémů převážně tlačených, tažených a ohýbaných.

12. týden
Konstrukční systémy staveb - dilatace konstrukčních systémů a prvků staveb.

13. týden
Konstrukční systémy staveb - komplexní konstrukční a statická charakteristika; interakce primárně nosných a nenosných konstrukcí a prvků.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • sestavit přehled účinků působících na konstrukce pozemních staveb
  • provést návrh konstrukčního systému budovy
  • navrhnout prvky svislých nosných konstrukcí stavby
  • navrhnout prvky vodorovných nosných konstrukcí stavby
  • navrhnout umístění a typ dilatační spáry

Požadavky na studenta

Vstupní požadavky:
Znalosti tvorby stavebně technické dokumentace a konstrukčně materiálové problematiky pozemních staveb alespoň na úrovni předmětu Úvod do stavitelství.

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50%.
Zápočty z předmětu KME/STS1 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Více informací o předmětu (portál ZČU)