Stavitelství 7 - Montované konstrukce - KME/STS7

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 410 LS Středa 1-2 (07:30-09:10)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 122 LS Středa 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se zásadami pro návrh a provádění a užívání prefabrikovaných stavebních konstrukcí ze železobetonu a dalších materiálů. Představit současné i minulé montované konstrukční systémy panelových a skeletových objektů.

Přehled látky

1. týden
Charakteristika montovaného objektu, dílce, styky, vlastnosti a požadavky. Význam prefabrikace ve stavebnictví.

2. týden
Zásady návrhu a provádění objektů panelové výstavby. Vývoj statického schématu a zatížení budovy, prostorová tuhost a stabilita konstrukce.

3. týden
Prefabrikované železobetonové deskostěnové stavební konstrukce I. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

4. týden
Prefabrikované železobetonové deskostěnové stavební konstrukce II. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

5. týden
Prefabrikované stavební konstrukce z železobetonových prostorových jednotek - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

6. týden
Stavební soustavy panelových objektů v ČR I. - historie, vlastnosti, současný technický stav.

7. týden
Stavební soustavy panelových objektů v ČR II. - historie, vlastnosti, současný technický stav.

8. týden
Prefabrikované železobetonové skeletové stavební konstrukce I. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

9. týden
Prefabrikované železobetonové skeletové stavební konstrukce II. - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

10. týden
Prefabrikované železobetonové a kombinované velkorozponové stavební systémy - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

11. týden
Prefamonolitické stavební konstrukce - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost.

12. týden
Technologie výroby železobetonových prefabrikovaných prvků - tvary, vyztužení, povrchy, materiály, vlastnosti, požadavky.

13. týden
Konstrukční systémy montovaných dřevostaveb - typy, dílce, styky, vlastnosti, požadavky, prostorová tuhost. Ostatní materiálové báze prefabrikace - ocel, plasty.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • zvolit optimální technologickou a materiálovou variantu konstrukčního systému
  • navrhnout montovaný nebo technologicky kombinovaný konstrukční systém stavby
  • zpracovat výkres skladby montované konstrukce / stavby
  • navrhnout a realizovat konstrukční zásahy do stávajících montovaných konstrukcí

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.
Zápočty z předmětu KME/STS7 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Více informací o předmětu (portál ZČU)