Stavební praxe 4 týdny - KME/PR

Garant

Cvičící

Cíle předmětu

Stavební praxi v délce 4 týdnů musí absolvovat studenti oboru bakalář v 1. až 3. ročníku studia.

Přehled látky

Stavební praxi v délce 4 týdnů musí absolvovat studenti oboru bakalář v 1. až 3. ročníku studia.

Praxe musí probíhat u některé organizace působící v oboru stavebnictví a to:
- u realizátora staveb
- u architektonické nebo projekční kanceláře
- u developerské, investorské či inženýrské organizace působící v přípravě nebo realizaci staveb
- v organizaci výroby stavebních hmot a výrobků pro stavby.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit základní problémy při výstavbě
  • řešit organizaci práce na stavbě
  • organizovat práci na stavbě
  • řešit problémy s lidmi n a stavbě

Požadavky na studenta

Podmínky k zápočtu:
- potvrzení o absolvování praxe
- zpráva o odborné praxi
Zpráva (minimálně 3 strany textu kromě příloh) musí obsahovat charakteristiku podniku, pracoviště a pod, popis obsahu praxe, její zhodnocení a přínos pro studenta.

Více informací o předmětu (portál ZČU)