Stavební materiály 1 - KME/SMA1

Garant

 • Ing. Libor Kubina, CSc.

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Libor Kubina, CSc. Přednáška UU 208 ZS Pátek 1-2 (07:30-09:10)
Ing. Libor Kubina, CSc. Cvičení UU 208 ZS Pátek 3-5 (09:20-11:55)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s důležitými stavebními materiály a výrobky, jejich vlastnostmi ve vztahu k oblastem použití, zkoušením a zabezpečováním jejich jakosti.

Přehled látky

1. týden: Požadavky na stavební dílo a užití matriálů po jejich zabudování v díle,
přehled stavebních materiálů, požadavky na stavební materiály,
2. týden: Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních materiálů
3. týden: Systém jakosti stavebních materiálů
4. týden: Svislé konstrukce
5. týden: Vodorovné konstrukce
6. týden: Střechy
7. týden: Povrchy /úpravy povrchů/
8. týden: Venkovní plochy a odvodnění
9. týden: Trvanlivost stavebních materiálů
10. týden: ekonomické uplatnění stavebních materiálů
11. týden: Ekologické aspekty použití materiálů
12. týden: Speciální materiály
13. týden: Kontrola kvality na stavbách při realizaci a v průběhu životnosti

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání seminární práce na odpovídající úrovni.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost ji aplikovat ve vazbě na hlavní druhy stavebních konstrukcí.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)