Stavební geologie - KME/GEO

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními pojmy inženýrské geologie a petrografie.

Přehled látky

1. týden Úvod - základní názvosloví
2. týden Dynamická geologie, narušovací činnost povětrnosti
3. týden Pevninové a horotvorné pohyby
4. týden Petrografie, základní pojmy
5. týden Vznik hornin
6. týden Tektonická geologie
7. týden Tektonické pohyby a poruchy vrstev
8. týden Geologické doby a útvary
9 týden Geologická stavba ČR
10.týden Výkonná geologie
11.týden Geologické mapy, regionální geologie
12.týden Geologický profil
13.týden Kontrola kvalita na stavbách při realizaci a v průběhu životnosti

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat únosné zeminy a horniny pro stavbu
  • určit neúnosné zeminy
  • pracovat s geologickými mapami a geologickým průzkumem území
  • získat přehled o stavebně využitelných horninách a zeminách

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočtová písemná práce.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička