Stavební development - KME/SDE

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je připravit studenty na procesy vyhledání, zhodnocení a efektivního využívání nemovitostí v komplexních souvislostech.

Přehled látky

1. týden
Stavební / realitní development, terminologie, současný stav, odborný tým.

2 týden
Cíle a prostředky developmentu. Veřejné dopady developmentu. Spekulativní development. Kultura.

3. týden
Stavební dokumentace a stavební legislativa v oblasti developmentu. Plánovací smlouva.

4. týden
Vyhledávání a hodnocení nemovitostí. Realitní transakce.

5. týden
Požadavky a optimalizace využití prostor; strategie využití nemovitosti; flexibilita nemovitosti.

6. týden
Technická / technologická due diligence nemovitostí, optimalizace nemovitostí.

7. týden
Inovativní řešení a inteligentní strategie; modelování; informační systémy.

8. týden
Technologie BIM v developmentu, SW zabezpečení profese.

9. týden
Inženýrské stavby v developmentu.

10. týden
Brownfields, deprimující zóny. Současný stav; související investice; ekologické, hygienické a společenské souvislosti; nakládání s kulturně a technicky cennými stavbami. Srovnání důsledků revitalizace brownfields a výstavby na greenfields.

11. týden
Teorie udržitelného rozvoje v developmentu; technické, ekonomické, sociální a kulturní souvislosti.

12. týden
Základy asset managementu, akvizice / prodej nemovitosti, nemovitostní portfolio, krizový management.

13. týden
Základy property managementu, pronájem nemovitosti, péče o klienty, efektivita nemovitosti, koncepce stavebních úprav nemovitosti.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • zhodnotit a vybrat vhodnou nemovitost pro další efektivní využití
  • navrhnout postup úprav nemovitosti pro současné potřeby
  • aplikovat moderní postupy a technologie při zhodnocování nemovitostí

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička