Stavební chemie 1 - KME/STCH1

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenta se základními chemickými procesy probíhajícími ve stavebních materiálech při jejich přípravě nebo aplikaci. Student bude schopen posoudit vhodnost stavebních materiálů pro konkrétní aplikace.

Přehled látky

1. Fyzika a chemie pevných látek.
2. Krystalická struktura materiálů ideální krystal, reálný krystal.
3. Chemická vazba v pevných látkách.
4. Krystalochemie.
5. Nekrystalické látky.
6. Teorie vysokoteplotních procesů.
7. Moderní analytické metody pro materiálové analýzy.
8. Elektrochemické metody pro materiálové analýzy.
9. Využití zjištěných chemických a fyzikálních vlastností v praxi vady a nedostatky na stavbách a jejich odstranění, synergické a negativní jevy, matematické modely návrhů stavebních směsí.
10. Fyzikální a chemické principy degradace a porušování stavebních konstrukcí karbonatace, sulfatace, koroze, atd., metody prevence a sanace.
11. Zeolity ve stavebnictví.
12. Surovinová základna ČR.
13. Zápočtový test.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • posoudit vhodnou skladbu hmot

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrální úlohy v uspokojivé kvalitě, její veřejná prezentace, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička