Státní závěrečná zkouška - VMM - KME/SZVMM

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl modelování v mechanice tuhých a poddajných těles a modelování proudění newtonských a nenewtonských tekutin,
- umí aktivně používat moderní výpočtové metody v mechanice tuhých a poddajných těles,
- umí aktivně používat moderní výpočtové metody dynamiky tekutin,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného studijního programu Aplikovaná mechanika.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, zejména z numerických metod deformační a napěťové analýzy těles a konstrukcí, modálních metod vyšetřování kmitání dynamicky zatěžovaných mechanických systémů a numerických metod pro modelování proudění tekutin.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)