Státní závěrečná zkouška - VDK - KME/SZVDK

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblasti výpočtu a designu konstrukcí,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • prokázat úspěšným zvládnutím státní závěrečné zkoušky, že si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a dovede je aplikovat

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, dovednosti a způsobilosti z výpočtů a designu konstrukcí.

Více informací o předmětu (portál ZČU)