Státní závěrečná zkouška Počítačová mech - KME/SZPME

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky s volitelným zaměřením je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti v oblasti počítačové mechaniky diskrétních systémů nebo kontinuí a životnosti konstrukcí,
- umí aktivně používat výpočtové metody mechaniky se zaměřením na vázané mechanické systémy nebo pružnost a pevnost včetně numerického řešení diskretizovaných systémů,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšně zvládnout státní závěrečnou zkoušku

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané způsobilosti, zejména z výpočtových metod diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, životnosti a spolehlivosti konstrukcí a volitelně z dynamické syntézy a optimalizace, teorie plasticity a nauky o materiálu.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička