Státní závěrečná zkouška - MTT - KME/SZMTT

Garant

Cíle předmětu

Cílem zkoušky je ověřit, že student zvládl studovanou oblast mechaniky tuhých těles, že umí aktivně používat moderní metody a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti a znalosti.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, zejména nezbytné teoretické poznatky a jejich aplikace na řešení daného problému.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)