Státní závěrečná zkouška - MMK - KME/SZMMK

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblastí mechaniky kontinua,
- umí aktivně používat metody matematického modelování v oblasti mechaniky,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student umí aktivně používat matematické metody ve spojitosti s popisem kontinua a má nezbytné odborné dovednosti a kompetence, které dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, zejména z analytických i numerických metod deformační a napěťové analýzy těles a konstrukcí.

Více informací o předmětu (portál ZČU)